Geert Neerinck - Neegro BVBA - Tomaten - België - Ultramins


UltraminsGeert Neerinck – Neegro BVBA – Tomaten – België

Geert Neerinck – Neegro BVBA – Tomaten – België

“Wij hebben de USAF™ ultrasone zenders aangeschaft omdat ons bassin erg vervuild was met alg, we konden nog geen 5cm diep in het water kijken.

Na de plaatsing, hetgeen zeer eenvoudig was, zagen wij al vrij snel dat het water steeds helderder werd en op een gegeven moment konden we gewoon de bodem van het bassin zien.

In de zomer zagen we een lichte toename van alg, maar dit is logisch omdat er continue natuurlijke aanvoer van algen is, maar dit wordt ook steeds weer door de zenders weggewerkt. De zenders werken altijd en vergen geen onderhoud, een zeer welkome aanvulling dus.”