Legionella - Ultramins


UltraminsLegionella

Legionella

Legionella is een bacterie die in water kan voorkomen en eenvoudig door ultrasoon geluid bestreden kan worden. Inademen van de legionella bacterie in de vorm van waterdamp kan fatale gevolgen voor de gezondheid hebben.  Vooral zogenaamde natte koeltorens kunnen een probleem vormen vanwege verneveling van het water in de open lucht.

Katalysator

In combinatie met de wettelijk voorgeschreven chemische middelen die in het water aanwezig moeten zijn, is ultrasoon zeer effectief. Dit omdat de ene techniek de andere aanvult.
Met ultrasoon geluid kunnen bacteriën effectief beschadigd worden, zoals geconcludeerd is in een door de universiteit van Utrecht gedane literatuurstudie,  genaamd “Ultrasoon geluid als sterilisatiemethode” . Conclusie op bladzijde 26:  “Bacteriën worden over het algemeen zeer effectief gedood door sonicatie en cavitatie”.  Deze literatuurstudie stelt op bladzijde 29 ook, dat een combinatie met een andere techniek “ zeer effectief” is.

Werking

De algemene werking van de USAF™ units wordt in het hoofdstuk Algemeen uitgelegd.

Effecten

Bacteriën zullen onder invloed van de drukgolven hun membranen scheuren, waardoor het DNA voor de aanwezige chemische middelen direct bereikbaar wordt.
De behandeling is veel sneller dan alleen met chemische middelen en veel effectiever. Dit omdat het scheuren van de membranen direct plaatsvindt als gevolg van de drukgolven van de zender. Chemische middelen hebben normaal enige tijd nodig om de membranen op te lossen voordat het DNA kapot gemaakt kan worden.
Naast de literatuurstudie van Utrecht, hebben testen in de tuinbouw met de fusarium schimmel deze effecten ook aangetoond. Het gebruik van de hoeveelheid chemische middelen werd hierdoor substantieel gereduceerd  (-75%.)
Iedere tank kan voorzien worden van een USAF™ unit. Iedere keer dat het water met bacteriën voorbij de ultrasoon unit komt, worden de bacteriën beschadigd en zal de aanwezige chemie direct het DNA vernietigen.

Biofilm

Voordeel van het plaatsen van de USAF™ units in de tanks is dat in de tanks ook de biofilm bestreden wordt. Bacteriën hebben biofilm nodig om zich te vermenigvuldigen, dat wordt hiermee voorkomen.
Hierdoor worden de legionella bacteriën direct en indirect bestreden.
Voor meer informatie zie Biofilm op het tabblad Algemeen .