Alex Vellekoop - Duynplant - Tesisler - De Lier - Hollanda - Ultramins


UltraminsAlex Vellekoop - Duynplant - Bitkiler - De Lier - Hollanda

Alex Vellekoop - Duynplant - Bitkiler - De Lier - Hollanda

USAF ultrasonik vericilerinin kurulumunu zamanında gerçekleştirdik ve çok sıcak yaz günlerinden sonra bile havzada neredeyse hiç yosun kalmadı. (3.000m2) Mevcut yosunların hepsi de etkili bir şekilde öldürüldü. Ultramins'in hizmeti mükemmel ve güvenilirdi.