Jan en Frans Zeinstra – Greenhouse Dili BV & Dili Crop BV – Tomaten – Berlikum - Nederland - Ultramins


UltraminsJan en Frans Zeinstra – Greenhouse Dili BV & Dili Crop BV – Tomaten – Berlikum – Nederland

Jan en Frans Zeinstra – Greenhouse Dili BV & Dili Crop BV – Tomaten – Berlikum – Nederland

“Na plaatsing van de USAF™ ultrasone zenders in onze bassins, silo’s en dagvoorraden merken wij aanzienlijke verschillen. De eerste 2 weken trad er iets meer vervuiling op omdat de zenders de algen en de biofilm aan het opruimen waren. Binnen 4 weken zagen wij dat het water veel helderder was en de biofilm en de algen verdwenen waren. Het water is overal veel transparanter en schoner geworden, de gemeten waarden van onze Vialux zijn zelfs verdubbeld. In de bassins werden 2 gevaarlijke schimmels gevonden, welke na het uitplaten bij Eurofins niet meer vitaal bleken te zijn.

Dit systeem werkt dus uitstekend en zenders hebben inderdaad geen enkel onderhoud of monitoring nodig. Wat ons betreft spraken ook de USAF™ ultrasone ToBRFV testen van Proeftuin Ron Peters boekdelen. Plaatsing van de zenders is kinderlijk eenvoudig en er hoeven geen aanpassingen gemaakt te worden op het bestaande watersysteem. De communicatie met Ultramins B.V. verliep soepel en alle afspraken werden nagekomen. Wij kunnen dit echt iedere teler aanraden.”