Praktijktesten tonen aan dat USAF ultrasone zenders ToBRFV in water heel goed bestrijden - Ultramins


UltraminsPraktijktesten tonen aan dat USAF ultrasone zenders ToBRFV in water heel goed bestrijden

PCR-testen bevestigen dit

Op Proeftuin Ron Peters zijn in opdracht van Luykx Ultrasound en Ultramins diverse proeven uitgevoerd om de effecten van USAF ultrasone zenders op het Tomato brown rugose fruit virus (ToBRRFV) te meten. De uitkomsten laten zien dat het virus in water heel goed te bestrijden is met de zenders, vertellen Ron Peters en Robert de Hoo.

ToBRFV is een tobamovirus dat veel schade kan aanbrengen aan tomatenplanten en zeer negatieve gevolgen kan hebben voor telers. Het virus is quarantaine plichtig en dient wanneer het aangetroffen wordt gemeld te worden bij de NVWA.

De tomatenplanten kunnen met dit virus besmet raken door mensen, gereedschappen en door besmet (drain)water. Robert: “Maar voor met virus besmet water waren er eigenlijk nog geen ‘waterdichte’ oplossingen.”

Proeftuin Ron Peters, ’the first virus fighting company’, is gecertificeerd door de NVWA om met het gevreesde virus proeven uit te voeren. De proeftuin teelt al ruim 45 jaar en is de laatste 8 jaar zich gaan specialiseren in het besmetten van allerlei teelten met diverse virus soorten, waaronder het komkommerbontvirus (CGMMV) en het ToBRF-virus.

Vanaf begin 2021 heeft Ron Peters in opdracht van Luykx Ultrasound en van Ultramins meerdere proeven uitgevoerd om de effecten van USAF ultrasone zenders op het virus te meten. Luykx Ultrasound  is de producent van de USAF ultrasone zenders en Ultramins  is exclusief distributeur van de USAF zenders.

Praktijktesten
Er zijn verschillende praktijktesten gedaan. Hierbij werd enkel water gegeven aan de planten, de mechanische besmettingsmogelijkheden werden zo uitgesloten en eveneens was de kas afgesloten voor insecten en vogels. Voor deze testen is zeer vervuild water gebruikt.

Ron Peters: “In geen geval zal een teler zelf ooit deze verhouding ToBRFV is zijn teeltwater kunnen krijgen. Zo hebben wij 12 kilogram besmette tomaten, blad en stelen vermalen tot sap en dit steeds toegevoegd aan 100 liter water.”

Uit de testen van de proeftuin kwamen de volgende resultaten naar voren, deelt Ron: “De planten die onbehandeld viruswater kregen, toonden binnen 2-8 weken virus beelden en werden zienderogen zwakker, de planten die het water kregen dat door de USAF ultrasone zenders was behandeld toonden geen enkel virusbeeld en stonden er zeer vrolijk bij.”

Foto hieronder: Opzet van een USAF™ test bij Proeftuin Ron Peters

Ct-waarden
Ron vervolgt: “Eveneens hebben wij diverse bladmonsters meerdere malen laten onderzoeken middels PCR testen. Deze resultaten bevestigen eigenlijk hetgeen wij al dachten. Zelfs vanuit dit extreem vervuilde water worden Ct-waarden aangetoond die herbesmettings-mogelijkheden significant verminderen, zo niet geheel uitsluiten. De laagste waarde die gevonden is was een Ct-waarde van 30,68. Per bladmonster zijn 2 testen gedaan, maar geen enkele keer was de Ct-waarde van beide testen onder de 32. Het staat voor mij vast dat dit systeem van USAF werkt en daarnaast heeft het grote voordelen heeft t.o.v. UV-installaties of een ontsmetter op gas. Dit systeem vergt geen enkel onderhoud en monitoring is ook niet nodig.”

Robert de Hoo, eigenaar van Ultramins, is heel blij met de resultaten. “Het feit dat er iets gedaan kan worden aan herbesmetting via het teeltwater is goed nieuws. Wij willen Ron nogmaals bedanken voor zijn expertise, geduld en duidelijke uitleg. Het waren mooie en leerzame trajecten. Uit eerdere testen was al bekend dat onze USAF™ zenders algen, biofilm, bacteriën en schimmels doden, dus heel mooi om te weten dat we ook ToBRFV en daarmee dan ook andere virussen op dezelfde wijze en tegelijkertijd in het teeltwater bestrijden.

Mochten er telers of telersorganisaties zijn die nieuwe testen met ons willen opzetten dan zijn we daarin altijd geïnteresseerd. Onze USAF ultrasone zenders zijn eenvoudig te plaatsen in silo’s, waterputten of bassins. De zenders vergen geen onderhoud, werken 24/7, zijn milieuvriendelijk en werken tegen lage operationele kosten.”

De testrapporten van deze ToBRFV testen zijn binnenkort op aanvraag verkrijgbaar via Ultramins.

Bron: www.groentennieuws.nl
Klik hier om naar het originele bericht te gaan.
Publicatiedatum: 21 november 2021

Voor meer informatie:

Ultramins
De Corantijn 87a
1689 AN Zwaag
+31 (0) 620 536 536
+31(0) 85 023 10 97
info@ultramins.com
www.ultramins.com