"Verbazingwekkend dat er nog steeds risico’s worden genomen met bassin- en teeltwater" - Ultramins


Ultramins“Verbazingwekkend dat er nog steeds risico’s worden genomen met bassin- en teeltwater”

Bassinwater wordt over het algemeen onbehandeld gemengd met drainwater, dus zonder dat dit ontsmet wordt. Alle pathogenen die in
het bassin zitten, worden zo dus rechtstreeks de kas ingestuurd. Robert de Hoo en Kees Luykx, distributeur en producent van USAF
ultrasone zenders, verbazen zich daarover.

Robert: “We kunnen eigenlijk wel stellen dat het inzicht in de kwaliteit van het gebruikte bassinwater vaak ontbreekt. Het drainwater wordt
bijna altijd ontsmet, echter bij bassinwater gebeurt dit naar schatting niet of nauwelijks.”

Hij wijst op praktijkvoorbeelden. “Onlangs is bij een tomatenteler in België het Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) aangetroffen in
zijn bassinwater, terwijl het virus (nog) niet in de kas werd teruggevonden. En bij een teler in West-Friesland werd in een geheel
afgedekt bassin (tegen algengroei) een heel sterke concentratie van de Pythium schimmel gevonden. In beide gevallen werd het water
rechtstreeks de mengbakken ingepompt zonder enige vorm van ontsmetting. Beide telers kwamen toevallig achter deze besmettingen.
Hadden zij dit besmette water in de kassen gebruikt dan had dit uiteraard kunnen zorgen voor veel extra werk en grote schadeposten.”

Beide bedrijven hebben contact gezocht met Ultramins, naar aanleiding van eerdere artikelen op GroentenNieuws. Ultramins is
exclusief distributeur van de USAF ultrasone zenders die microorganismen in bassin- en silowater bestrijden.

Robert: “Wij zijn benaderd of onze USAF ultrasone zenders een oplossing konden bieden en uiteraard kunnen wij dit oplossen. Echter
zijn wij verbaasd over het feit dat telers nog steeds bereid zijn om op de gok bassinwater te gebruiken. Diverse strenge en kostbare
maatregelen worden er genomen om zo veilig mogelijk te werken. Zo worden er geen bezoekers toegelaten in de kas, schoenen worden
ontsmet, er wordt beschermende kleding gedragen en het gereedschap wordt vaak ontsmet. Laboratoria kunnen aan de hand
van watermonsters zo vertellen wat er in het bassinwater zit, dan ga je daar toch geen risico’s mee nemen?

Maar al weet je de uitslag dan kan dit morgen anders zijn, het bassinwater is immers een open systeem. Bassinwater kan op een
relatief eenvoudige manier ontsmet worden en in combinatie met H2O2 doodt USAF meer dan 99,99% van de micro-organismen af.
Deze zenders werken 24/7 tegen lage operationele kosten, vergen geen enkel onderhoud, zijn milieuvriendelijk en leveren het beste
resultaat.”

Testen
Testen met ToBRFV-besmet water, die onlangs gedaan zijn door Proeftuin Ron Peters, toonden aan dat virus in het water besmetting
van de planten oplevert. (lees het artikel over de test hier terug) Dit zijn dus risico’s die telers niet zouden moeten willen nemen, volgens
Robert. “Er wordt echter vaak nog traditioneel gedacht: ‘Zo hebben wij het altijd gedaan, nooit eerder werd het bassinwater ontsmet.’ Terwijl
eigenlijk iedere teler weet dat er voldoende gevaren schuilen in deze waterstroom, zeker wanneer er andere telers of akkerbouwers in de
buurt actief zijn.”

Kees Luijkx, producent van USAF: “Wij weten zeker dat wanneer al het water ontsmet is door USAF de opbrengst zal verbeteren en de
uitval zal afnemen. Iedere teler weet dat schoner teeltwater leidt tot meer opbrengst. Het blijft daarom ook verbazingwekkend dat er nog
steeds risico’s worden genomen met bassin- en teeltwater. De risico’s die nu genomen worden kunnen eenvoudig leiden tot enorme
verliezen, die eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden. Stel dat deze manier van ontsmetting een extra opbrengst met zich mee
brengt van slechts 1 à 2%, dan is iedere investering snel terugverdiend.”

Bron: www.groentennieuws.nl
Klik hier om naar het originele artikel te gaan.
Publicatiedatum: 15 december 2021

Voor meer informatie:

Ultramins
De Corantijn 87a
1689 AN Zwaag
+31 (0) 620 536 536
+31(0) 85 023 10 97
info@ultramins.com
www.ultramins.com