Recordscores Pythium en Fusarium tenietgedaan door Ultramins - Ultramins


UltraminsRecordscores Pythium en Fusarium tenietgedaan door Ultramins

Bijna een derde verlies aan productie en dat voor het tweede jaar op rij. Voor een Canadese paprikateler was het reden voor actie. De oorzaak van de problemen werd gezocht in de waterkwaliteit. Het bedrijf had veel last van Pythium en Fusarium. De telers vroegen Ultramins om hulp.

Het bedrijf, bekend als de distributeur van de USAF™ caviterende ultrasone zenders die men in waterbassins en -silo’s plaatst, nam eerst stalen van het irrigatiewater. “Zo weten we het beginpunt”, legt Robert de Hoo, eigenaar van Ultramins, uit.

De laboratoriumtest van het water toonde een zeer hoge aanwezigheid van vitaal Fusarium en een nog hoger niveau van vitaal Pythium aan. “De grootste uitdaging bij de telers was dat er een constante stroom vuil drainwater binnenkwam, maar mogelijk kon er ook onbehandeld water terugstromen naar de teeltlocatie, dus mét vitale schimmels die de potentie hadden om nog meer planten uit te roeien. Er was geen mogelijkheid om de silo’s te vergroten of nieuwe bij te plaatsen, dus de oplossing moest gecreëerd worden in de bestaande situatie.”


De paprikateler met een areaal van 17 hectare gebruikt silo’s goed voor 200 m3 water.

Meer caviterend vermogen
In het begin was in het irrigatiewater van de teler Fusarium aanwezig met >80 kolonievormende eenheden (kve) en Pythium zelfs meer dan >200. “Deze uitslag is het maximum wat dit laboratorium aan kon geven”, benadrukt Robert. “We konden de Pythium terugbrengen tot een ‘Not Detected’ ratio en de Fusarium tot een niveau van 1 kve/ml. Deze resultaten zijn gewoon onwerkelijk en fantastisch voor deze teler.”

Bijzonder was ook de korte tijd dat het water in de silo’s behandeld kon worden. Slechts 2,5 uur en ook nog eens met gedurende 10 uur per dag een constante aanvoer van sterk vervuild drainwater. “Vanwege dit korte tijdsbestek hebben we meer vermogen geïnstalleerd. Wij hebben hier zowel de vuile drainsilo als de schone drainsilo behandeld met 3 en met 5 USAF caviterende ultrasone zenders.”

“Verbluffend”
Na 8 dagen werden nieuwe watermonsters naar het externe laboratorium gestuurd. “De resultaten waren verbluffend.” Pythium was gedaald tot slechts 20 kve/ml en Fusarium tot 5 kve/ml. “Beide niveaus worden als goed beschouwd, zeker omdat er waarschijnlijk nog biofilm en slib aanwezig was in de silo’s. Beide bevatten altijd veel micro-organismen.”

Desondanks besloot Ultramins het proces en de progressie te blijven volgen en zijn er na 3 en 5 weken opnieuw testen gedaan bij de teler in de regio Ontario. Daaruit bleken de eerdergenoemde scores: Pythium kwam terug als ‘niet gedetecteerd’ en Fusarium zat op 1 kve/ml. “Deze resultaten, vuile drainstromen die continu binnenkomen in open silo’s, zijn gewoon ongelooflijk. We zijn natuurlijk erg trots op deze resultaten.”

115-volt
Ultramins past de USAF ultrasone zenders bij telers in steeds meer landen toe. Na vragen voor een 115-volt uitvoering, vooral vanuit de Verenigde Staten, is die uitvoering sinds enige tijd ook op de markt. Ook op de 115-voltzenders geeft Ultramins haar reguliere 7 jaar gebruikersgarantie. “De werking van deze nieuwe variant is gelijk aan die van de bekende 230 volt uitvoering. De bestrijding van alle pathogenen in het (drain)water is dus identiek.”

USAF™ is een trademark van Luijkx Ultrasound B.V.